O projektu

Projekt „DIVA – Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti“ provodi se u sklopu OP EU  IPA Slovenija - Hrvatska 2007. – 2013.

Problem ilegalnog odlaganja otpada u prirodi zajednički je za područje Republike Slovenije i Republike Hrvatske, a nadležnost u rješavanju problema ilegalnog odlaganja otpada, zakonski je u obje države, u većem dijelu svedena na lokalnu i regionalnu razinu. Upravo je iz tog razloga sastavljena struktura projektnih partnera koju čini Općina Kopar sa slovenske strane, te Gradovi Umag, Pula i Buzet s hrvatske strane koji su ovim projektom odlučili riješiti, ili u najmanju ruku započeti sustavno rješavanje problema ilegalnog odlaganja otpada!

Sustavno rješavanje problema nalaže i potrebu provođenja znanstvenih istraživanja i izrade Studije o utjecaju ilegalno odloženog otpada na širenje bolesti tj. na zdravlje ljudi. Ovu je ulogu u projektu preuzeo Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče čiji će stručnjaci provoditi terenska istraživanja tijekom cijelog razdoblja implementacije projekta na području cijele Istarske županije i Republike Slovenije.

Dok gradovi partneri u ovom projektu svojim aktivnostima doprinose rješavanju problema ilegalnog odlaganja na svom području, Istarska županija je s druge strane, prepoznala potrebu osmišljavanja i provedbe zajedničkog pristupa javnosti o problemu ilegalnog odlaganja otpada, koristeći sve medijske forme i oblike komuniciranja.

Tako će se ovim projektom provesti medijska kampanja usmjerena na podizanje osviještenosti stanovništva o negativnim utjecajima divljih odlagališta na kvalitetu njihovog životnog prostora, pri čemu se osim na činjenicu vizualnog ugroza, javnost mora educirati o štetnom utjecaju divljih odlagališta na zdravstvenu ispravnost pitkih voda i mogućnost prijenosa raznih bolesti. Izradit će se i WebGIS aplikacija ilegalnih odlagališta u Istri, te revizija postojećeg popisa i plana sanacije 266 lokacija ilegalnih odlagališta u Istarskoj županiji.

Ova internetska stranica zamišljena je kao mjesto na kojemu se mogu pratiti sve aktivnosti Istarske županije kao projektnog partnera ovog projekta, ali i kao jedan od planiranih načina za postizanje cilja senzibiliziranja javnosti i podizanja osviještenosti o potrebi adekvatnog odlaganja otpada!

Vodeći partner projekta je MO Kopar. Ukupna vrijednost projekta je 644.270,89 € od čega Istarska županija kao partner u projektu koristi 113.592,48 €, a po završetku provedenih aktivnosti od EU očekuje povrat u iznosu od 96.553,61 € (85% utrošenog iznosa).

Projekt se provodi od 01.04.2011. godine do 31.03.2013. godine.

Projekt Diva, 2012. Istarska županija