Fotogalerija

Ne postoje fotografije svih registriranih ilegalnih odlagališta, već isključivo onih na kojima je proveden terenski uvid djelatnika Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije u razdoblju od 2004. do 2006. godine. Neke od fotografiranih lokacija su u međuvremenu i sanirane, neke su sanirane i nekoliko puta, a otpad se na njima periodično ponovno pojavljuje, dok su pak neke lokacije možda još i više opterećene otpadom.

Iz tog je razloga potrebno provesti ponovnu reviziju na svim registriranim lokacijama i utvrditi trenutno stanje, što je ujedno i jedan od ciljeva izrade Web GIS baze podataka s mogućnošću uključivanja javnosti i svih sudionika u gospodarenju otpadom u Istarskoj županiji.


  1. « Povratak
Projekt Diva, 2012. Istarska županija