Ilegalno odlaganje otpada u Istarskoj županiji

Istarska se županija na većem dijelu svoje površine (70%) nalazi na krškom području koje je vodopropusno i iznimno osjetljivo na sve vrste onečišćenja. Istra nije bogata vodom. Dostupnost i kvaliteta pitke vode u Istri ovisi isključivo o podzemnim vodama, a nekontrolirano odlaganje otpada u okoliš ugrožava njihovu kvalitetu, te predstavlja direktnu opasnost zagađenja podzemnih voda.

U Istri se, ne još tako davno, iskopavao boksit nakon čije su eksploatacije ostale brojne "rupe" u okolišu koje danas nesavjesnim ljudima predstavljaju idealnu lokaciju za odlaganje njihovog otpada. Nažalost, na takvim se "divljim deponijima" često može naći i opasan otpad, kantice s ostacima pesticida i druge opasne kemikalije, akumulatori, motorna ulja i boje, ali i lešine uginulih životinja i ostatan otpad od klanja. Stvarno stanje je upravo suprotno uvaženom mišljenju da su boksitne jame vodonepropusne zbog nepropusnosti boksita, jer se uklanjanjem boksita, nakon eksploatacije došlo do tankog sloja zemlje (vodopropusne) koja dijeli dno jame od krša.

Osim u boksitne jame, otpad se odlaže i u speleološke objekte koji su direktna poveznica s podzemnim vodama jer su u većem dijelu povezani s podzemnim vodama. Problemom odlaganja otpada u speleološke objekte bavio se i projekt "Underground Istria" u sklopu kojeg je očišćeno devet speleoloških objekata. Možda i važnije od samih akcija čišćenja speleoloških objekata, u sklopu navedenog projekta održano je nekoliko radionica za lokalno stanovništvo te niz predavanja u srednjim školama s ciljem upoznavanja sudionika radionica s opasnostima i rizicima odbacivanja otpada u okoliš!  1. « Povratak
Projekt Diva, 2012. Istarska županija