Popis i plan sanacije ilegalnih odlagališta u Istarskoj županiji

Odjel za održivi razvoj Istarske županije je 2004. godine započeo s izradom Popisa i plana sanacije ilegalnih odlagališta na području Istarske županije. Elaborat je usvojen na županijskoj skupštini u rujnu 2006. godine, a u cjelosti je dostupan na službenim stranicama Istarske županije. Elaborat je izrađen u suradnji s gradovima i općinama Istarske županije.

Podaci o lokacijama odlagališta zaprimljeni su od općina i gradova, speleoloških i lovačkih društava, nevladinih udruga u domeni zaštite okoliša, ispostava Hrvatskih šuma, gorske službe spašavanja, "JU Natura Histrica" kao javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te od ostalih udruga/društava koji stalnim boravkom u prirodi posjeduju saznanja o traženim podacima.

Zadnja revizija podataka u Popisu provedena je u lipnju 2010. godine, nakon čega je na području Istarske županije registrirano 266 ilegalnih odlagališta. Ukupna površina svih registriranih "divljih deponija" odgovara ukupnoj površini svih 7 službenih odlagališta u Istri!

Ovim projektom izvršit će se revizija postojećih podataka u Popisu, čime će se utvrditi trenutno stanje (broj, vrste i količine odloženog otpada).  1. « Povratak
Projekt Diva, 2012. Istarska županija