Zakonska regulativa

Prema članku 13. Zakona o otpadu (NN br. 178/04), gospodarenje otpadom predstavlja skup aktivnosti koje je u interesu Republike Hrvatske, a nadležnost u provođenju tih aktivnosti podijeljena je na način da je država odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, dok regionalna (lokalna) samouprava mora osigurati uvjete za provođenje uvjeta i propisanih mjera na nacionalnoj razini.

Člankom 14. istog zakona, obavezuje se regionalna (lokalna) samouprava za gospodarenjem svim ostalim vrstama otpada, dok se narednim člankom jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) obavezuju za osiguranje uvjeta i provedbu gospodarenja komunalnim otpadom, što uključuje i uspostavu odvojenog sakupljanja opasnog otpada te korisnih dijelova otpada iz komunalnog otpada.

Člankom 18. definirana je obaveza jedinica lokalne samouprave (gradova i općina), za provedbu i snošenje troškova zbrinjavanja ilegalno odloženog otpada na svom području. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne postupi u skladu s navedenom odredbom članka 18., sanaciju će provesti županija na trošak grada ili općine. Država je pak s druge strane, odgovorna za saniranje lokacija visoko opterećenih opasnim otpadom od strane nepoznate osobe.

Prema načelu „onečišćivač plaća“, svi navedeni subjekti imaju pravo na povrat utrošenih sredstava za sanaciju u slučaju naknadnog identificiranja počinitelja, odnosno osobe koja je ilegalno odložila otpad.

Propisi iz područja otpada  1. « Povratak
Projekt Diva, 2012. Istarska županija