POZIV: Javna tribina projekta DIVA “Otpad - što i kako s njim?!

Pozivamo Vas na javnu tribinu projekta DIVA

„OTPAD - ŠTO I KAKO S NJIM?!“

Od lociranja ilegalnih odlagališta do adekvatnog zbrinjavanja otpada

 

U petak, 8. ožujka 2013. godine s početkom u 17.00 sati u velikoj sali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam Mijo Mirković, Preradovićeva 1, 52100 Pula održat će se javna tribina projekta DIVA „OTPAD, ŠTO I KAKO S NJIM?! - Od lociranja ilegalnih odlagališta do adekvatnog zbrinjavanja otpada"

Na javnoj tribini bit će predstavljeni rezultati istraživanja Univerze na primorskem, Znanstveno-raziskovalnog središča iz Kopra. Riječ o prvim istraživanjima toga tipa ikada provedenim na ilegalnim odlagalištima otpada u Istri, a kojima je dokazan štetni utjecaj ilegalno odloženog otpada na zdravlje ljudi. Na tribini će biti riječi i o načinu prijave ilegalnih odlagališta otpada, sustavnom gospodarenju otpada u Istarskoj županiji te o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Tribina je otvorena za javnost!  1. « Povratak na novosti
Projekt Diva, 2012. Istarska županija