Videoprezentacijom „Divota ludosti“ prikazana ilegalna odlagališta u Istri

PULA, 28. veljače 2013. – Jučer je u galeriji MMC LUKA u Puli održana videoprezentacija „Divota ludosti“ koja prikazuje nove fotografije poznatih ilegalnih odlagališta u Istri na apstraktan način gdje se igrom boja, fotomontažom i zvukom šalje poruka da svi koji bacaju otpad u prirodu svojim činom štete samoj prirodi, ali i ugrožavaju kvalitetu života istarskog čovjeka.

 

Videoprezentaciju „Divota ludosti“ predstavila je voditeljica Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša u Istarskoj županiji i voditeljica projekta DIVA Ljiljana Dravec koja je istaknula da su ilegalna odlagališta otpada veliki problem koji negativno utječe na okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu življenja u Istri. Stoga je o ovoj problematici potrebno kontinuirano informiranje javnosti, a u rješavanju problema trebaju sudjelovati svi – od djece do odraslih, od udruga, institucija i organizacija do svakog pojedinca. S tim ciljem, idućeg će se tjedna u Puli održati javna tribina na kojoj će biti riječi o štetnim utjecajima ilegalnih odlagališta te o postupcima njihove sanacije.

Naziv videoprezentacije „Divota ludosti“ izabran je, istakla je voditeljica projekta Ljiljana Dravec, zbog toga što se, nakon dugog niza godina bavljenja problematikom divljih odlagališta, čovjek doista zapita „jesmo li pri sebi kad takav zločin činimo prirodi i sebi samima što nam i dokazuju nove šokantne fotografije ilegalnih odlagališta u Istri“.

Fotografije korištene u videoprezentaciji prikazuju realno stanje u prirodi, a snimljene su u siječnju 2013. godine na lokacijama: Bibići, Brest, okolica Labina, Loborika, Oprtalj, Semići u sklopu projekta DIVA.

Videoprezentacija „Divota ludosti“ dio je aktivnosti projekta DIVA – Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti koji se provodi u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013.  1. « Povratak na novosti
Projekt Diva, 2012. Istarska županija