Ilegalna odlagališta otpada

Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Ilegalna odlagališta „krivci su“ za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Nažalost, činjenica o postojanju ilegalnih odlagališta diljem Istre uvijek je bila poznata, međutim, točni podaci o njihovim lokacijama, broju, vrsti i količini otpada koji se na njima odlaže, bili su nepoznanica.

Tijekom godina, brojna su odlagališta sanirana u sklopu raznih akcija čišćenja, međutim konačno rješavanje problema ilegalnih odlagališta moguće je jedino sustavnim pristupom, paralelno uz uspostavu Sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije te uz pomoć raznih edukativnih akcija osviješćivanja javnosti.

Koliko divljih odlagališta zapravo imamo? Koje su najugroženije lokacije? Koliko ih je odlagališta sanirano i na koja se odlagališta nakon sanacije ponovno odlaže otpad? Kako spriječiti ilegalno odlaganje otpada u prirodu?

To su pitanja na koja Istarska županija, kao projektni partner ovog EU projekta, želi dati odgovor.

Više informacijaProjekt Diva, 2012. Istarska županija