Baza ilegalnih odlagališta

Izrada GIS (Geografski informacijski sustav) baze podataka i webGIS aplikacije za pristup, unos i upravljanje podacima o ilegalnim odlagalištima otpada na području IŽ jedna je od značajnijih aktivnosti projekta DIVA.

Atributna lista tj. popis podataka koji će se o ilegalnim odlagalištima evidentirati u Bazi osmišljena je u suradnji sa projektnim partnerima, a na osnovu tog popisa izrađen je model podataka – preduvjet za dizajniranje i izradu same baze. Izrađen model podataka usuglašen je sa zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj u dijelu obveza i odgovornosti pri evidentiranju ilegalnih odlagališta i njihovoj sanaciji, pa stoga uključuje i mogućnost korištenja aplikacije od strane građanstva i svih nadležnih službi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prema njihovim obvezama i potrebama.

Ova aplikacija omogućuje brži protok informacija i kontinuirani prikaz trenutnog stanja prijavljenih, evidentiranih i saniranih lokacija. Aplikacija omogućuje jednostavno i kvalitetno definiranje prioriteta sanacije korištenjem svih raspoloživih podataka o prostoru, tj. analizom utjecaja lokacije odlagališta na zaštićena područja, zone restrikcije/ugroženosti, naselja i sl.

Novost je i mogućnost utvrđivanja vlasništva nad lokacijom na kojoj je otpad odložen što je također važno u postupku saniranja ilegalno odloženog otpada u prirodi prema važećim zakonskim propisima.

Javni portal
Javni portal
Interni portal
Interni portal
 

 

Pristup podacima i prijava ilegalnih odlagališta

Pristup podacima organiziran je kroz webGIS aplikaciju u dva osnovna nivoa, tzv. javni portal (putem interneta dostupan svim građanima), te tzv. interni portal, namijenjen službenim osobama, kojem se pristupa uz korisničko ime i lozinku.

Javni portal omogućuje pregled svih podataka unesenih u bazu (uključujući katastarske čestice), kreiranje dinamičke karte izborom uključenih slojeva prostornih podataka, ispis tako kreirane dinamičke karte te najvažnije, unos novog podatka o ilegalnom odlagalištu tj. prijavu ilegalnog odlagališta.

Najveća tehnička inovacija je izrada mobilne GIS aplikacije koja omogućuje komunalnim službama i odgovornim osobama jedinica lokalne samouprave, prijavu ilegalnog odlagališta putem mobilnog uređaja tijekom terenskog obilaska. Ovakav način upravljanja prostorom predstavlja model koji se kasnije može primijeniti i na ostale segmente djelovanja poput prostornog planiranja, upravljanja infrastrukturom i sl.

Video

Reportaža "Baza podataka ilegalnih odlagališta"

» Upute za korištenje internog portala ( samo za ovlaštenike )
» Upute za korištenje mobilne aplikacije ( samo za ovlaštenike )
» Upute za korištenje javnog portala (u .pdf formatu)
» Model podataka
» Prijava ilegalnog odlagališta u 5 koraka


Projekt Diva, 2012. Istarska županija