Korisni linkovi

Istarska županija (http://www.istra-istria.hr/)

Projekt DIVA-eu (http://www.projekt-diva.eu/)

IPA Program (http://www.si-hr.eu/start_hr/)

Nadležno Ministarstvo – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  (http://www.mzoip.hr/)

Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom (http://www.kastijun.hr/)

Komunalna poduzeća na području Istarske županije:

6 maj d.o.o. Umag (http://www.6maj.hr/)

Usluga d.o.o. Poreč (http://www.usluga.hr)

Park d.o.o. Buzet (http://www.park.hr/)

Usluga Pazin d.o.o. (http://www.usluga-pazin.hr/)

Komunalni servis d.o.o. Rovinj (http://www.komunalniservis.hr/)

1 maj d.o.o. Labin (http://www.prvimaj.hr/)

Pula herculanea d.o.o. Pula (http://www.herculanea.hr/)Projekt Diva, 2012. Istarska županija