Završeni stručni seminari za korištenje baze ilegalnih odlagališta

PULA, 21. veljače 2013. – U Istarskoj županiji održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen dogovoreni način postupanja po zaprimljenim prijavama ilegalno odloženog otpada od strane građana putem Web-GIS aplikacije. Konferenciju su održali Bruno Kostelić, koordinator projekta DIVA za Istarsku županiju i Loris Mošnja, voditeljica projekta DIVA za Grad Pulu.

Tijekom siječnja i veljače održani su stručni seminari na kojima su odgovorene osobe gradova partnera prošle edukaciju i osposobljavanje za korištenje Web-GIS aplikacije i službene baze podataka ilegalnih odlagališta. Prvi seminar održan je 4. prosinca 2012. godine kada su predstavljene tehničke mogućnosti i alati baze. Uslijedili su stručni seminari u Puli 31. siječnja, Umagu 8. veljače i Buzetu 14. veljače na kojima su odgovorne osobe gradova partnera prošle teorijsku i praktičnu edukaciju o korištenju baze podataka ilegalnih odlagališta.

Dana 12. veljače 2013. godine u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode u Pazinu održan je stručni seminar na kojem su prisustvovale sve inspektorice zaštite okoliša koje djeluju na području Istarske županije te voditeljica Sektora inspekcije zaštite okoliša PJ u Rijeci za Istru, Gorski Kotar, Primorje i Liku. Na seminaru je dogovoreno da će gradovi partneri (Pula, Buzet, Umag) samostalno postupati po prijavama ilegalnih odlagališta zaprimljenih od građana na njihovom području i provoditi postupke sanacije putem svojih službi. S druge strane Istarska županija preuzima obvezu periodičnog izvještavanja preostalih 38 jedinica lokalne samouprave od kojih će se zahtijevati postupanje po zaprimljenim prijavama u roku od 60 dana. Za lokacije za koje su potrebna značajnija financijska sredstva (više od 20.000 kuna) tražit će se izrada troškovnika sanacije od ovlaštene tvrtke. Tek u slučaju da se ne postupi prema navedenom, raspoloživa dokumentacija dostavit će se nadležnoj inspekciji na daljnje postupanje. Na taj način očekuje se da će se provoditi sanacija većeg broja ilegalnih odlagališta dok će za one financijski zahtijevnije biti izrađeni troškovnici na temelju kojih će se tražiti drugi izvori financiranja.

Na konferenciji za medije javno su predstavljene informacije o evidentiranim lokacijama na administrativnom području gradova partnera i ostalih jedinica lokalne samouprave Istarske županije. Do današnjeg dana zaprimljeno je 113 prijava ilegalnih odlagališta od građana, od čega je njih 76 s potpunim podacima (opisom lokacije i otpada, fotografijom i dr.)  1. « Povratak na novosti
Projekt Diva, 2012. Istarska županija