Kako postupati s pojedinim vrstama otpada!?

KOMUNALNI OTPAD

U Istarskoj županiji je usluga sakupljanja komunalnog  otpada iz kućanstva, organizirana putem 7 komunalnih poduzeća za sve građane i na cijelom teritorijalnom području Istarske županije. Odlaganje organskog otpada u prirodu privlači životinje, posebno glodavce i druge štetočine što pogoduje i širenju bolesti. Organski otpad truljenjem razvija i neugodan miris, a i vizualno narušava izgled krajolika!

U slučaju potrebe za većim kontejnerom ili u slučaju potrebe zbrinjavanja veće količine glomaznog otpada, kontaktirajte svoje komunalno poduzeće ili tvrtku koja posluje na području Istarske županije, a posjeduje dozvolu za gospodarenje tom ili tim vrstama otpada koje trebate odložiti. Potrebne kontakte možete pronaći ovdje.

Ako imate vrt, raspitajte se kod svog komunalnog poduzeća ili nadležne institucije u općini i/ili županiji o mogućnosti kompostiranja organskog otpada! Na taj ćete način znatno smanjiti količinu svog otpada, osigurat ćete si potrebno gnojivo za svoje potrebe i što je najvažnije, učinit ćete dobru stvar za okoliš!

 

POSEBNE VRSTE OTPADA

Prema članku 3. Zakona o otpadu (NN. Br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), posebna kategorija otpada jest otpad za kojega se gospodarenje propisuje posebnim propisom iz članka 104. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona. U slučaju da posjedujete otpad za kojeg smatrate da ga ne možete odbaciti u kontejner za sakupljanje komunalnog otpada, kontaktirajte svoje komunalno poduzeće ili tvrtku koja posjeduje dozvolu za sakupljanje takvog otpada. Većina posebnih kategorija otpada koje su tržišno zanimljive sakupljaju se od strane ovlaštenih tvrtki na poziv i to besplatno!

 

 

OPASAN OTPAD

Nipošto nemojte opasan otpad (kante od boja, pesticida, razne vrste ulja, boja i lakova i/ili drugih štetnih tvari i drugi opasan otpad) odlagati u prirodu! Takav otpad procjednim vodama može onečistiti podzemne vode koje su povezane s izvorištima voda za piće uključene u vodoopskrbu u Istarskoj županiji!

 

 

GRAĐEVINSKI OTPAD

Bez obzira što građevinski otpad predstavlja inertan otpad, odnosno otpad koji ne utječe direktno na ugrožavanje okoliša, takav je otpad također potrebno zbrinuti putem ovlaštenih tvrtki.  Građevinski otpad je najzastupljenija vrsta otpada na ilegalnim odlagalištima upravo iz razloga što se prilikom građevinskih zahvata javlja u velikim količinama, a vlasnici/proizvođači  takvog otpada procjenjuju da je komplicirano osigurati zbrinjavanje takvog otpada na zakonom propisan način, te najvjerojatnije razmišljaju i da njegov utjecaj na okoliš nije štetan! Praksa je pokazala da ukoliko pojedinac odloži manju količinu građevinskog otpada, uskoro se na istom mjestu počinju pojavljivati nove količine takvog otpada od strane drugih pojedinaca, koji se očito „ohrabre“ činjenicom da je ilegalno odlaganje otpada na toj lokaciji počinio već netko prije njih! Uskoro se na tom mjestu počinje odlagati i miješani komunalni, pa zatim i opasni otpad, a lokacija nerijetko preraste u pravo veliko odlagalište otpada!  1. « Povratak na pitanja

Pitaj, saznaj, reci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja molimo da popunite podatke unutar niže navedene forme, te ćemo se potruditi odgovoriti Vam u što kraćem roku.Projekt Diva, 2012. Istarska županija